0512-532500
Ouders

Ouders

Ouders
Communicatie met ouders

Een goede communicatie met ouders is van belang om een goede afstemming te creëren tussen thuis en school....

Lees verder
Ouders
Medezeggenschapsraad

De beleidsmatige ondersteuning van personeel en ouders is gedelegeerd aan de medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit drie personeelsleden en drie ouderleden.

Lees verder
Ouders
Ouderraad

't Tweespan heeft een actieve en zelfstandig opererende ouderraad die diverse activiteiten organiseert en de school bij diverse activiteiten ondersteunt.

Lees verder


Ouders
V.O.O.

Een vereniging die opkomt voor de rechten van de ouders én voor de kinderen!

Lees verder
Ouders
Sociale Media

Volg ons op sociale media voor de laatste nieuwtjes!

Lees verder Lees verder
Ouders
Klachtenregeling
Lees verder