0512-532500
School
100%
min
100%

School

OBS 't Tweespan

Schoolgebouw

De school is gebouwd in 1981 en gesitueerd rondom een patio. Het gebouw is te verdelen in drie compartimenten (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) die in elkaar overlopen. Elk deel heeft zijn eigen entree, hal en toiletgroep. Alle ruimtes in de school worden zoveel mogelijk voor onderwijsdoeleinden gebruikt. Zo is er de beschikking over een gemeenschappelijke ruimte, een aparte ruimte voor de intern begeleider en een speellokaal. Deze ruimtes hebben meerdere functies. Door de open inrichting van de school, bijna ieder lokaal heeft de beschikking over een schuifwand, heerst er in de school een open en rustige sfeer. Dit alles zorgt ervoor, dat ondanks de leeftijd van het gebouw, het een gebouw is, dat effectief en doelmatig gebuikt wordt.

School

De richting van de school

Wij zijn een openbare school. Wij staan dus open voor kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten ongeacht hun levensbeschouwing, sekse, seksuele geaardheid, nationaliteit of sociale afkomst, iedereen is gelijkwaardig niet gelijk.
Hierdoor vormt de school een goede afspiegeling van de samenleving waarin we leven. Kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar op school. Kinderen leren van en met elkaar. Ze leren en leven met respect voor elkaars zijn, afkomst en talenten. Dit openbare karakter is kenmerkend voor de school en bereidt kinderen op een verantwoorde manier voor, op hun toekomstige rol in de maatschappij.

De onderwijskundige koers

Bij alles wat we op school doen vragen wij ons af wat de wetenschap hiervan weet en vindt. Wij laten ons informeren over nieuwe ontwikkelingen maar gaan niet mee met de hypes die soms in het onderwijs de overhand kunnen krijgen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de school voortdurend in ontwikkeling wil blijven. Wij willen het onderwijs en het kind niet stigmatiseren, maar willen het onderwijs passend maken op ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen, vanuit verschillende perspectieven. Die perspectieven vormen het fundament van ons onderwijs. Nieuw verkregen inzichten en veranderingen in de samenleving zijn inpasbaar in ons onderwijsmodel mits ze ervoor zorgen dat onze leerlingen hierdoor meer kansen hebben. Het moet tenslotte leiden tot een voorbereiding van het kind op de samenleving van morgen. Wij willen kinderen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen bieden, dit is de reden dat wij als school een IMC-basisschool zijn.
Op een strategische wijze verzorgen wij onderwijs aan alle kinderen uit de samenleving. Het kind staat bij ons centraal in de context van de klas, de school, de omgeving en de relaties die daarbij horen.

Op school hangt onze koers visueel gemaakt te bekijken in de personeelsruimte.

Verdere informatie

School
Altijd in ontwikkeling

Omdat de samenleving dynamisch is en voortdurend verandert, is ’t Tweespan een school voortdurend in ontwikkeling en dus een lerende organisatie.....

Lees verder
School
Missie en Visie

Op onze school werken wij eraan om voor elke leerling het hoogst mogelijke resultaat te behalen. Het resultaat wat past bij zijn/ haar capaciteiten......

Lees verder
School
Adenium

Op 1 januari 2019 is de holding Adenium opgericht. Deze holding is gevormd door de twee dochters OPO-Furore (waar 't Tweespan onder valt) en PCBO Smallingerland.

Naar Adenium