0512-532500
Onze groepen

Onze groepen

Onze groepen
Onze groepen

Groep 1/2 :

Juf Ingrid de Vries (maandag t/m vrijdag)

Groep 3/4/5 :

Juf Ammy Langkamp (maandag t/m woensdag)

Juf Hannah Mekkes (donderdag t/m vrijdag)

Groep 6/7 :

Meester Folkert Ensing (maandag t/m vrijdag)

Groep 7/8 :

Meester Robert de Vries (maandag t/m vrijdag)

Directeur:
Diety Hobma

IB-er:
Juf Hannah Mekkes (dinsdag en woensdag)

Conciërge:
Lieuwe v.d. Veen (vrijdag)

Onderwijsassistenten:
Hilde de Boer (dinsdag- en donderdagochtend)
Alle Piet (dinsdag, donderdag en vrijdagochtend)