0512-532500
Formulieren

Formulieren

Inschrijfformulier

Wilt u uw kind inschrijven voor OBS 't Tweespan? Vul dan het formulier in en maak een afspraak!

Verlofaanvraag

Sinds de invoering van de basisschool (1 augustus 1985) zijn kinderen vanaf hun 5e jaar leerplichtig. Vanaf deze leeftijd moet elke vorm van verlof buiten de reguliere schoolvakanties bij de directie worden aangevraagd.
Waar mogelijk moet dit acht weken van te voren worden gedaan door middel van een verlofaanvraagformulier.

Het ministerie van Onderwijs verstaat onder extra verlof:

  • verlof wegens familieomstandigheden, zoals huwelijk, begrafenis of jubileum.
  • verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties
  • verlof in verband met speciale medische omstandigheden.