0512-532500
Ouderraad

Ouderraad

Ouderraad

Ouderraad

't Tweespan heeft een actieve en zelfstandig opererende ouderraad die diverse activiteiten organiseert en de school bij diverse activiteiten ondersteunt. Op de startbijeenkomst aan het begin van het schooljaar wordt de samenstelling van de ouderraad vastgesteld. Elke ouder kan zich kandidaat stellen voor deze raad. De raad heeft een organiserende, coördinerende en begeleidende taak.


Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders aangeven bij welke, door de OR georganiseerde/gecoördineerde activiteiten ze kunnen helpen.
Activiteiten waarbij de ouderraad hulp vraagt zijn:

Activiteiten van de ouderraad

  • Het aanbrengen van Sinterklaas –en Kerstversieringen

Op een hiervoor geplande avond wordt de school in Sinterklaas –of Kerstsfeer gebracht.
De leerkracht zorgt voor de versiering op de eigen groep. De rest van de school wordt op deze avond door de ouders versierd.

  • De schooldisco

Begin maart vindt de jaarlijkse schooldisco plaats. Aan het begin van de avond voor de onderbouw, gevolgd door de disco voor de bovenbouw. Tijdens beide momenten is er hulp nodig achter de bar. Ook is er iemand nodig die toezicht houdt bij de deur.

  • De avondvierdaagse

Tijdens de avondvierdaagse zijn er op de maandag, dinsdag en woensdagavond ouders nodig die onderweg klaarstaan met ranja en koffie.

  • Het Zomerfeest

Jaarlijks vindt een paar weken voor de zomervakantie het zomerfeest plaats. De ouderraad bedenkt een thema en om dat thema heen worden activiteiten bedacht. Op de dag zelf is er hulp nodig bij het klaarzetten, bij de activiteiten (denk aan poffertjes bakken, barbecue, diverse spelletjes, springkussen, bar, e.d.) en tijdens het opruimen.

  • De luizencontrole

Elke eerste woensdag na de vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen. De luizencontrole wordt gecoördineerd door een OR-lid en deze is ook bij elke luizencontrole aanwezig.

De ouderraad kan niet volledig functioneren zonder voldoende hulp van andere ouders. Daarom is hulp ontzettend hard nodig.