0512-532500
Informatie

Informatie

Informatie
Schooltijden

Sinds 2018 hanteren wij als school een continurooster. Raadpleeg hier onze schooltijden.

Lees verder
Informatie
Gym en zwemmen

Kijk hier voor de gym- en zwemtijden en aanvullende informatie rond het bewegingsonderwijs.

Lees verder
Informatie
Vakanties

Voor een overzicht van het vakantierooster en de overige vrije dagen (studie van het team) kunt u hier terecht.

Lees verder

Informatie
Pedagogisch klimaat

Op onze school hanteren we een pedagogisch klimaat wat ervoor zorgt dat kinderen goed met elkaar leren omgaan.

Lees verder
Informatie
Documenten

Alle belangrijke documenten van onze school vindt u overzichtelijk op deze pagina.

Lees verder
Informatie
Formulieren

Klik hier voor formulieren, zoals verlofaanvragen, inschrijven enz. hier.

Lees verder