Algemeen

1   De ligging van de school


Basisschool ’t Tweespan is centraal gesitueerd in de wijk de Trisken. Deze wijk ligt in het zuid westen van Drachten, tussen de wijken het Himsterhout, de Sanding, de Drachtstervaart, de Drait en het dorp Boornbergum. De naam van de wijk komt van de naam van het land waar de wijk in 1980 gebouwd is en betekent nat gebied. De meeste van de kinderen die op dit moment bij ons op school zitten komen uit deze wijk. Maar ook uit de wijken de Drait, het Himsterhout, de Sanding en de Drachtstervaart komen kinderen naar onze school net als straten van buitendorpen die grenzen aan één van deze wijken. De naam van de school is sinds de opening van de school in 1981 gerelateerd aan het thema van de straatnamen, namelijk de boerderij.

 

2   De richting van de school


Wij zijn een openbare school.  Wij staan dus open voor kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten ongeacht hun levensbeschouwing, sekse, seksuele geaardheid, nationaliteit of sociale afkomst, iedereen is gelijkwaardig niet gelijk.
Hierdoor vormt de school een goede afspiegeling van de samenleving waarin we leven. Kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar op school. Kinderen leren van en met elkaar. Ze leren en leven met respect voor elkaars zijn, afkomst en talenten. Dit openbare karakter is kenmerkend voor de school en bereidt kinderen op een verantwoorde manier voor, op hun toekomstige rol in de maatschappij.

 

3   Stichting Adenium

Op 1 januari 2019 is de holding Adenium opgericht. Deze holding heeft een aantal dochters. Eén van de dochters is OPO-FURORE.
Onze basisschool is één van de scholen van Furore.  Furore heeft vierentwintig openbare scholen, waarvan één school voor speciaal basisonderwijs en twee voor Niet nederlands talige leerlingen.  De dagelijkse bestuurlijke en administratieve gang van zaken voor de scholen wordt afgehandeld door ons kantoor. Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door 2 personen; Dhr. B. van Loo en dhr T.Praamstra.

Adenium heeft nog meer dochters waaronder ook het PCBO-smallingerland. 

4   Het schoolgebouw


De school is gebouwd in 1981 en gesitueerd rondom een patio. Het gebouw is te verdelen in drie compartimenten (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) die in elkaar overlopen. Elk deel heeft zijn eigen entree, hal en toiletgroep. Alle ruimtes in de school worden zoveel mogelijk voor onderwijsdoeleinden gebruikt. Zo is er de beschikking over een gemeenschappelijke ruimte, een aparte ruimte voor de intern begeleider en een speellokaal. Deze ruimtes hebben meerdere functies. Door de open inrichting van de school, bijna ieder lokaal heeft de beschikking over een schuifwand, heerst er in de school een open en rustige sfeer. Dit alles zorgt ervoor, dat ondanks de leeftijd van het gebouw, het een gebouw is, dat effectief en doelmatig gebuikt wordt.

 

5   De onderwijskundige koers


Bij alles wat we op school doen vragen wij ons af wat de wetenschap hiervan weet en vindt. Wij laten ons infomeren over nieuwe ontwikkelingen maar gaan niet mee met de hypes die soms in het onderwijs de overhand kunnen krijgen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de school voortdurend in ontwikkeling wil blijven. Wij willen het onderwijs en het kind niet stigmatiseren, maar willen het onderwijs passend maken op ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen, vanuit verschillende perspectieven. Die perspectieven vormen het fundament van ons onderwijs. Nieuw verkregen inzichten en veranderingen in de samenleving zijn inpasbaar in ons onderwijsmodel mits ze ervoor zorgen dat onze leerlingen hierdoor meer kansen hebben. Het moet tenslotte leiden tot een voorbereiding van het kind op de samenleving van morgen. Wij willen kinderen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen bieden, dit is de reden dat wij als school een IMC-basisschool zijn.
Op een strategische wijze verzorgen wij onderwij aan alle kinderen uit de samenleving. Het kind staat bij ons centraal in de context van de klas, de school, de omgeving en de relaties die daarbij horen.

Op school hangt onze koers visueel gemaakt te bekijken in de personeelsruimte.