0512-532500
Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Het team van OBS ’t Tweespan hecht grote waarde aan het betrekken van de leerlingen bij het schoolklimaat van onze school. Wij willen ervoor zorgen dat de leerlingen hun mening kunnen geven over besluiten die op school gemaakt zijn of in de toekomst gemaakt zullen worden.
Sinds 2017 is de leerlingenraad op OBS ’t Tweespan ingevoerd. De leerlingen die in de leerlingenraad zitten brengen punten onder de aandacht die bij leerkrachten wellicht niet bekend zijn en hebben een stem in toekomstige projecten.

Lees verder