0512-532500
IMC

IMC

IMC

IMC Basis

Voor de groepen 7&8 bieden wij op de vrijdag IMC-basis onderwijs aan. Een programma met vakleerkrachten, gasten en excursies. De leerlingen uit deze groepen leren op deze middag veel over de buitenwereld, het bedrijfsleven en zichzelf. Door praktisch bezig zijn, vragen te stellen, presentaties te maken zorgen we ervoor dat leerlingen leren waarom zij leren rekenen en lezen. Zij leren door deze aanpak wat ze later met de basisvaardigheden kunnen gaan worden en welke inzet zij daarvoor moeten leveren.

Onze visie op leren en onderwijzen is gerelateerd aan de twee pijlers van het onderwijs (wetenschappelijk fundament en veiligheid).