0512-532500
In ontwikkeling

In ontwikkeling

In ontwikkeling

Samen ontwikkelen we ons verder

Op onze school zijn kinderen vanaf vier jaar welkom.

Voordat een leerling bij ons op school komt gaat de leerkracht van de groep op huisbezoek. een kennismaking. Voordat de leerling komt weten we zo al wat de leerbehoefte is van de leerling en hoe wij hier het beste op in kunnen spelen. Samen met de ouders zijn we verantwoordelijk voor de juiste ontwikkeling van de leerling. De school heeft daarin de expertise qua leren en didactiek. De ouders kennen de leerling het beste en weten wat de leerling nodig heeft qua aanpak. leerkrachten en ouders hebben zo hun eigen verantwoordelijkheid tijdens de ontwikkeling.

Onze school heet 't Tweespan.

In een Tweespan trekken de school en de leerling samen op gedurende de 8 basisschooljaren.

Kinderen die op school komen krijgen daarom een klein knuffelpaardje.