Samen ontwikkelen we ons verder

 

Op onze school zijn kinderen vanaf vier jaar welkom.

 

Voordat een leerling bij ons op school komt gaat de leerkracht van de groep op huisbezoek. een kennismaking. Voordat de leerling komt weten we zo al wat de leerbehoefte is van de leerling en hoe wij hier het beste op in kunnen spelen. Samen met de ouders zijn we veratwoordelijk voor de juiste ontwikkeling van de leerling. De school heeft daarin de exteprtise qua leren en didactiek. De ouders kennen de leerling het beste en weten wat de leerling nodig heeft qua aanpak. leerkrachten en ouders hebben zo hun eigen verantwoordelijkheid tijdens de ontwikkeling. 

                                Kinderen die op school komen krijgen daarom een klein knuffel paardje.

                               Onze school heet 't Tweespan.

                               Samen mennen we het kleine paardje de 8 schooljaren door.

Omdat de samenleving dynamisch is en voortdurend verandert, is ’t Tweespan een school in ontwikkeling: ontwikkeling van kinderen in leren en ontwikkeling van het personeel als regisseur van het onderwijsaanbod. In dat perspectief is de school een lerende organisatie, die regelmatig en systematisch de kwaliteit van het onderwijs toetst, onderhoudt en bijstelt. Dit systeem van kwaliteitszorg is cyclisch. Dit wil zeggen dat er voor gezorgd wordt dat kwaliteiten behouden blijven en dat verbeterpunten worden vertaald in acties.

De medezeggenschapsraad is hierbij ons gespreksorgaan en geeft ons advies en stemt in met de plannen.