Communicatie met de ouders

Een goede communicatie met ouders is van belang om een goede afstemming te creëren tussen thuis en school.

De verspreiding gebeurt zoveel mogelijk digitaal. De belangrijkste informatievoorzieningen zijn:

  • De Nieuwsflits (NF). Deze verschijnt elke woensdag. Via de Nieuwsflits worden ouders op de hoogte gebracht van de stand van zaken op school en geïnformeerd over komende activiteiten.
  • De schoolgids. Deze uitgave verschijnt jaarlijks aan het begin van het schooljaar. De gids is primair bedoeld voor ouders van de school en voor oriënterende ouders. Het is niet alleen een informatiebron, maar ook een naslagboekje voor vastgestelde zaken. De jaarkalender is hier een onderdeel van.
  • De jaarkalender voor thuis

 

  • De website. De website van de school is een informatievoorziening van o.a. documenten van de school.

 

Contactavonden

Minimaal twee keer per jaar worden ouders in de gelegenheid gesteld zich te laten informeren over schoolse zaken. Er zijn ook facultatieve ouderavonden, briefjes voor opgave worden meegegeven door de leerkracht.

Vragen:

Bij vragen over leerlingvorderingen graag na schooltijd de leerkracht aanspreken. Dan kunt u samen een afspraak plannen.

Ouderavond algemeen:

Als er een ouderavond is, wordt deze in de Nieuwsflits gemeld.