Anne Frank Krant

Beste ouders, verzorgers,

 

Al 35 jaar verschijnt ieder jaar de Anne Frank Krant, speciaals voor leerlingen uit groep 7 en groep 8. ???In 2015 is het thema 'Waarom oorlog?'. Vanuit dit thema wordt het verhaal van Anne Frank verteld. Er is aandacht voor de geschiedenis van de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog.

 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland en België werden bezet door het Duitse leger, maar ook 70 jaar geleden dat beide landen zijn bevrijd. Reden om in de jaarlijkse Anne Frank Krant het thema ‘Waarom oorlog?’ centraal te stellen. Bij het zien van nieuwsbeelden van oorlogen vragen veel leerlingen zich waarschijnlijk net als Anne Frank af: 'Waarvoor, o waarvoor dient nu de oorlog, waarom, kunnen de mensen niet vreedzaam met elkaar leven, waarom moet alles verwoest worden?' (3 mei 1944). Het zijn deze grote en uitdagende vragen waar leerlingen in de Krant van 2015 mee aan de slag gaan.

 

Sinds jaren verzorgt Vereniging Openbaar Onderwijs Smallingerland de verspreiding van de Anne Frank Krant onder de leerlingen van de openbare basisscholen in Smallingerland. Wij doen dit met veel plezier en dragen ook op deze manier een steentje bij aan de educatie van de kinderen, over een thema wat beladen is maar een onderdeel van onze geschiedenis is.

 

Wij hopen dat uw kind(eren) er veel plezier aan beleven!

 

Vereniging Openbaar Onderwijs Smallingerland

Zie ook website: www.voo-smallingerland.nl